Açıklamalar

AÇIKLAMA | “Vardık, varız, var olacağız!”

0

Kapitalist/emperyalist sistem, yaşamın her alanında ezilenlere yönelik saldırısını sürdürüyor. Yarattıkları heteronormatif-cisnormatif yapının dışında kalan LGBTİ+’ları ise sapkınlıkla suçluyor. Bu doğrultuda devlet eliyle LGBTİ+’lara yönelik şiddet kampanyası örgütlüyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği sergide yer alan bir sanatsal eser üzerinden LGBTİ+’lara yönelik yükselen saldırılar doğrultusunda 5 öğrenci gözaltına alındı. Öğrenci kulüplerine yapılan polis baskınında kitaplar, LGBTİ+ bayrakları, sanatsal üretimler suç unsuru sayıldı. Doğrudan faşist Süleyman Soylu tarafından planlanan bu saldırıyla LGBTİ+’lar bütün bir topluma hedef gösterildi. Bu saldırılara kayyum rektöründen burjuva medyasına, valiliğinden iktidar tetikçilerine birçok kişi ve kuruluş eşlik etti.

Siyasal iktidarın İstanbul Sözleşmesi’ne, yani kadınların, LGBTİ+’ların yaşamına savaş açtığı bir süreçte bu saldırılar elbette ki şaşırtıcı değildir. Devletin heteronormatif-cisnormatif hukuku ve toplumsal cinsiyet normlarından güç alarak, sokaklarda, kampüslerde, evlerde, iş yerlerinde gerçekleştirilen sistematik şiddetin LGBTİ+’ların varoluşunu tehdit etmesine karşı, var olduğumuz her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Her yürüyüşü onur ve mücadele içinde olanları baskı, şiddet, gözaltılarla yıldıramazsınız!

Heteronormatif-cisnormatif iktidarın kurumlarına karşı örgütlü mücadelemizle yanıt oluyoruz. LGBTİ+’ların kriminalize edilmesi, yaşam haklarımızın tanınmaması için yürütülen tüm politikalarına karşı haykırıyoruz: “Vardık, varız, var olacağız!”

Homofobiye, transfobiye, bifobiye, afobiye BAŞKALDIRIYORUZ!
Gözaltılar serbest bırakılsın!
İstanbul Sözleşmesi uygulansın!

Sosyalist Öğrenci Hareketi

You may also like