Açıklamalar

THKO Savaşçıları Ölümsüzdür! | AÇIKLAMA

0

6 Mayıs 1972’de THKO komutanları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan faşist T.C. devleti tarafından katledildi. Deniz, Yusuf, Hüseyin hâkim sınıfa karşı başkaldırmış, silahlı bir isyan örgütlemiş devrimcilerdir. Birer Marksist-Leninist ve aynı zamanda Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nun neferleridir. Bu sebeple egemenler tarafından katledilmişlerdir.

“Egemen sınıflar, sağlıklarında büyük devrimcileri ardı arkası gelmez kıyıcılıklarla ödüllendirirler; öğretilerini en vahşi düşmanlık, en koyu kin, en taşkın yalan ve karaçalma kampanyalarıyla karşılarlar. Ölümlerinden sonra büyük devrimcileri zararsız ikonlar durumuna getirmeye, söz uygun düşerse azizleştirmeye, ezilen sınıfları ‘teselli etmek’ ve onları aldatmak için adlarını birer hâle ile süslemeye çalışırlar. Böylece devrimci öğretileri içeriğinden yoksunlaştırılır, değerden düşürülür ve devrimci keskinliği giderilir.”

Lenin’in yukarıda bahsettiği tarif ve tahriften nasibini alan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve hatta Mahir Çayan esas olarak silahlı isyancılar, radikal devrimcilerdir. “Kalemleriyle dünyayı değiştirmeye çalışan çocuklar” değil devrimci bilinç ve namlularıyla sistemi yıkmaya çalışan Marksist-Leninistlerdir. Onları masum çocuklar, gençler, fidanlar olarak tariflemek başlı başına onların radikal devrimci özünü silikleştirmek ve hatta yok etmektir. Burjuva siyasetçilerin devrimci önderleri “anması” tam da bu amaca yöneliktir. Devrimci hareket içerisindeki oportünistlerin ise önderleri bu şekilde tahrif etmesi yine onların devrimci özünü silikleştirmeye yöneliktir.

Deniz, Yusuf, Hüseyin dönemin şartlarından kaynaklı teorik olarak aşamadıkları Kemalizm’i Nurhak Dağları’nda gerilla mücadelesi başlatma kararlılığıyla, Kemalist devlete devrimci namlularını doğrultarak aşmıştır. Mahir Çayan ve yoldaşlar ise sisteme karşı silahlı mücadele başlatarak, 30 Mart manifestosuyla Kızıldere’de aşmıştır. Dolayısıyla devrimci önderleri kimi eski, hatalı yanlarıyla değil en radikal devrimci yanlarıyla anmak gerekmektedir.

‘68 Öğrenci Hareketi’nden bahsederken esas aldığımız nokta daima ’71 devrimci kopuşunu yaratmış olmasıdır. Deniz Gezmiş ve yoldaşları THKO’yu, Mahir Çayan ve yoldaşları THKP-C’yi, Kaypakkaya ve yoldaşları proletarya partisini kurarak ‘71 devrimci kopuşunu örgütlemiştir. Bizim için Denizler, ’71 devrimci kopuşu anlamına gelir.

Katledilişlerinin 48. yılında THKO önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan şahsında tüm devrim ve komünizm şehitlerini anıyoruz. Onların mücadele birikimi Türkiye ve Kürdistan devriminin meşaleleridir.

-Sosyalist Öğrenci Hareketi

You may also like