Açıklamalar

AÇIKLAMA | Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın enternasyonal proletaryanın birlik dayanışma ve mücadele günü! Kapitalist emperyalist sistem sınırsız kâr ve zenginlik uğruna bütün varlıklar üzerinde sömürü mekanizmasını derinleştirmeye devam ...