BAŞKALDIR!

İnsan Merkezciliğe BAŞKALDIR!

İnsanlar, tarihsel süreç içerinde “insan merkezli toplumsal sistemler” yaratarak; doğa ve varlıklar üzerinde, sömürü ve tahakküm ilişkisi kurdular. Sınıflı toplumsal sistemlerin açığa çıkmasıyla ...