Blog

Anlam Karmaşası Olarak Postmodernizm

Bir ifadelendirme biçimiyle “feodal toplum”, diğer bir ifadelendirme şekliyle “ortaçağ”, Avrupa’nın karanlık dönemlerine yönelik bir göndermeyi ihtiva eder. Bu dönem zarfında etkin olan ...