BAŞKALDIR!

Başka Bir Eğitim İçin BAŞKALDIR!

Kapitalist sistemin artı değer sömürüsü ve sınırsız kar güdüsüne dayalı işleyiş mantığı yaşamdaki her şeyi metalaştırıyor. Kapitalizm; emeği, eğitimi, bilimi, sanatı, güzelliği, imajı ...