KolektiftenYazılar

Sosyalist Öğrenci Hareketi İle Kampüslere Davet Var!

0

 

Kapitalist sistem yaşamın her alanında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Artı değer sömürüsü ve sınırsız kar güdüsü ile yaşamdaki her şey metalaşıyor. Emeğin, sanatın, bilimin ve eğitimin metaya dönüşmesi kapitalist sistemin işleyişi ile meydana geliyor. Eğitim metalaşıyor ve aynı zamanda eğitim kurumlarındaki öğrenciler, emekçiler birer müşteri haline getiriliyorlar. Eğitim sistemi, sömürü ve tahakküm ilişkisi ile varlığını sürdürüyor. Tıpkı yaşamın her alanında olduğu gibi ırkçılığı, cinsiyetçiliği, şovenizmi meşrulaştırıyor. Kapitalist sistemin eğitimi bu şekilde kendi çıkarları doğrultusunda dizayn etmesi tesadüf değildir çünkü kendi egemenliğini koruma ve devam ettirme koşullarını sağlama amacındadır. Sistemin ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına göre şekillendirdikleri eğitim, itaatkar toplumu yaratma amacı ile kendi çarkını döndürmeyi hedefliyor. Peki ya biz öğrenciler sistemin bu yanını görüp neler yapıyoruz? BAŞKALDIRI ruhunu kuşanıyoruz!

Yaşamın her alanında olduğu gibi liselerde ve üniversitelerde cinsiyetçiliğe, ırkçılığa, şovenizme karşı mücadele sürdürüyoruz. İkili cinsiyet sistemi üzerine kurulan düzeni kabul etmiyoruz. Kadın üniversiteleri uygulamasını reddediyoruz. Kampüslerde cinsiyetçiliğe, homofobiye, transfobiye, bifobiye ve nefret söylemlerine karşı mücadele ediyoruz. Üniversitelerde cinsel şiddet ve tacizi önlemek için cinsel şiddetle mücadele birimlerinin kurulmasını savunuyoruz. Artan ev kiraları ve yurt ücretlerine karşı ücretsiz barınma hakkımızı savunuyoruz. Yurtların atanmış cinsiyet kimliklerine göre düzenlenmesi, öğrencilerin kendilerini güvende hissedebilecek ortamların oluşturulması için mücadele ediyoruz. Kendi etkinlik gücümüzü, eyleme ve isyanı açığa çıkartmak için mücadele ediyoruz. Üniversitelerde kayyumları gönderene dek mücadele ediyoruz. Söz, yetki karar üniversite bileşenlerine şiarı ile demokratik ve özerk akademinin mücadelesini örüyoruz. Eşit, parasız, bilimsel, anadilde, özgürleştirici ve erişilebilir eğitim için kampüslerde yerlerimizi alıyoruz. Geleceksizleştirmeye karşı buradayız, vazgeçmiyoruz diyoruz. Sistemin çarkını döndürmeyi değil, hayatlarımız ve haklarımız için komünal bir yaşamın zorunluluğunu biliyoruz. Bu zorunluluk biz öğrencileri direnmeye ve örgütlü bir mücadelede buluşmaya mecbur kılıyor. Tek başımıza değil, dayanışma ve örgütlü mücadele ile sisteme başkaldırıyı örüyoruz. Başka bir eğitim mümkün! Sen yoksan bir kişi eksiğiz! Sen de Sosyalist Öğrenci Hareketi saflarında örgütlü mücadeleye katıl!

Eşit, parasız, bilimsel, anadilde ve erişilebilir eğitim için mücadeleye!
Eğitimde cinsiyetçiliğe karşı mücadeleye!
Asimilasyoncu eğitime karşı mücadeleye!

BİZE KATIL SEN DE BAŞKALDIR!

https://www.sohareketi.com/bize-katil/

-Sosyalist Öğrenci Hareketi

You may also like