Açıklamalar

Modern Dehaklara Karşı Devrimci Kawalar Newroz İsyanını Büyütecektir!

0

Egemenlerin zulmüne karşı, ezilenlerin istemleri efsanelere, mitolojilere ve masallara konu olmuştur. Egemenlerle ezilenlerin mücadelesi tarih boyunca kesintisiz devam etmiştir. Bazen ezilenler egemenleri alaşağı etmiş bazen de ezilenler yenilmiş; ancak bu yenilgiler zalimlere karşı hep yeni isyan denemeleriyle günümüze kadar süregelmiştir. M.Ö 612 yılı Kürtlerin zalim Dehak’ın zulmüne karşı isyanı ve kurtuluşları olarak mitolojide yerini aldı.

Günümüzde Türk, Arap ve Fars sömürgecileri Kürtlerin imgeleminde zalim Dehak’ı simgelemektedirler. Kürtlerin, zalim Dehaklar ile olan mücadelesi binlerce yıldır kesintisiz devam etmektedir. Modern Dehaklar, içerisinde olduğumuz tarihsel kesitte Kürdistan üzerindeki sömürgeci siyasetlerini yeni işgal ve milli zulüm pratikleriyle devam ettiriyorlar. Zalim Dehak’ın Kuzey Kürdistan’daki karşılığı olan Türk egemenleri, 2015 yılında gerçekleşen serhildanı katliamlarla bastırdılar. Güney Kürdistan’da Kürtlerin kendi geleceklerini belirleme noktasında gerçekleştirmek istedikleri referandumu Türk, Fars ve Arap egemenleri kurmuş oldukları baskıyla engellediler. Batı Kürdistan’da açığa çıkan Kürt iradesini bahsi geçen sömürgeciler engellemek için ellerindeki bütün argümanları kullanarak yok etmeye çalışıyorlar.

Newroz Kürtlerin zalimlere karşı mücadelesinin bin yıllardır devam eden isyan kültürünün simgesidir. Newroz bugün ki aşamada Kürtlerin zalim Dehak’a karşı mücadelesininin ve dünya üzerinde kapitalist/emperyalist sistemin bütün baskı, haksızlık ve tahakküm ilişkilerine karşı isyan geleneğinin karşılığıdır. Sömürgeci siyasetin boyunduruk altına aldığı bütün ulus ve milletlerin kurtuluş umududur.

Günümüzün devrimci Kawaları, kendilerine dayatılan milli baskıya, zulme ve sömürgeciliğe karşı isyan geleneğinin devamcılarıdır. Günümüzün modern Dehakları’nın milli baskı, inkâr ve sömürgeci siyasetine karşı Demirci Kawa’nın isyan geleneği sömürgeci zulmün çarkını parçalayacağı güne kadar devam edecektir.

Sosyalist Öğrenci Hareketi, bu isyan geleneğinin devamcısıdır. Bu isyan geleneğinin devamcısı ve sürdürücüsü olma iddiamızı ve kararlılığımızı yaşamın her alanında geliştireceğimiz komünal kültürle, modern Dehaklar’ın kapitalist/emperyalist sistemine karşı halkların özgür yaşam pratiğine dönüştüreceğiz. İşgale, savaşa ve sömürgeciliğe karşı halklarımızı barış mücadelesi ve korona virüsü nedeniyle bu Newroz’da tutsakların serbest bırakılması talebiyle duyarlılık göstererek mücadeleye davet ediyoruz.

Newroz piroz be!

Kahrolsun milli baskı ve sömürgecilik

Kahrolsun kapitalizm, faşizm ve emperyalizm!

-Sosyalist Öğrenci Hareketi

You may also like