BAŞKALDIR!Yazılar

Kapitalizm Öldürür, Kapitalizme BAŞKALDIR!

0

Yeni bir kışa, salgın hastalık ve yine bir ekonomik kriz içinde girdik. Her kış emekçiler için; maaşlara düşük zam oranı, paranın devalüle olması, yüksek vergi ve metalara zam oranı halinde yeni bir dar boğaz olarak karşımıza çıkar. Askeri ücrete yapılan %21 oranındaki zam, toplumun bir çok kesiminde uygulanmamaktadır. Part-time çalışma sistemleri, esnek üretim, yol ve yemek paralarının kısıtlanması, asgari geçim indirim parasının maaş içinde gösterilmesi bahanesi ile manipülatif hak gaspları yaşanmaktadır. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki yükseliş gibi bir yığın harcama kalemindeki artış, maaşlara yansımamaktadır. Kapitalizm, Nasreddin Hoca’nın eşeğin yemini kısması gibi, emekçinin boğazından tasarruflar yapmaktadır.

Devlet memurluk sınavlarında, uzun süredir mülakat denen torpil kaldıracı uygulanmakta ve yüksek bürokraside yetkili olanların eş dost çevreleri, bu torpille işsizlik çemberinin dışında tutulmaktadır. Özellikle muhalif kesimlerden gelen insanlar, özel güvenlik soruşturması gibi fişlemelerle işsiz ve ekmeğe muhtaç bırakılmaktadır.

Müsadere hukuku, çeşitli vesilelerle yasal dayanaklar yaratılarak uygulanmaktadır. Şu anda esas olarak müsadere, muhalif burjuvazinin tasfiyesi için kullanılmaktadır. Yandaşlarına vergi muhafiyeti getiren, ana artel burjuvazinin ekonomik krizden güçlenerek çıkmasını sağlayan uygulamaların faturası; müsadere hukuku, emekçilerin boğazlarından tasarruf, deprem ve işsizlik fonu gibi fonların gasp edilerek burjuvaziye teşvik olarak “yağmalandığı” bir kriz şeklinde kesilmektedir. Kriz öyle büyütülmektedir ki küçük çaplı esnaf iflasa sürüklenmekte ve yerlerini tekelleşen bir sektöre bırakmaları istenmektedir. Bugün restoranlar, büfeler, kafeler gibi küçük üretici ve işletmelerin çoğu, salgın ve ekonomik kriz çemberine alınarak düşürülmektedir. İşletmesini açamayan, içeri müşteri alamayan, ticari varlığını sürdüremeyen bu kesimlere, stopaj ve diğer vergi kalemleri dayatılmaktadır. İşletme kirası ve bu masraf kalemleri altında 1 yıldır direnmeye çalışan bir çok işletmeci iflas etme noktasındadır. Bu süreçte internet üzerinden hizmet veren gıda ticaret zincirleri, tekelleşip büyümektedirler. Bununla beraber önümüzdeki süreçte ise online alışveriş hizmetlerine entegre olan ve sahada yüzlerce şubesi ile örgütlenen kafe ve restoran zincirleri ortaya çıkacaktır. Küçük esnafın bu süreçte sahipsiz bırakılmaması ve mücadelenin parçası haline getirilerek politik ve ekonomik projeler üretmek komünist hareketin görevidir. Küçük burjuvazinin her tabakası içinde devrimin müttefiklerini örgütlemek, politik mücadelemizin çıkarınadır. Tabii ki en genel özel mülkiyet hukuku savunusu yapmak söz konusu değildir. Burada yaşanan durum şudur: Kendi burjuva hukuk çerçevelerini bile kendi arzularına göre eğip büken sistemin; politik iktidar, bürokrasi ve medya ekseninde iç içe gelişen dinamiği ve suç ortaklığını ortaya sermek. Bu pisliği ancak devrim temizler.

Ekoloji katliamı tüm hızı ile sürdürülmektedir. Doğa katliamıyla ilgili verilen mücadelelere karşı, savcılar ve polis seferber edilerek mücadele engellenmeye çalışılmaktadır. Su havzaları, ormanlar, yaban hayvanları ve doğa talan edilmektedir. Siyanürlü altın madenleri, termik santraller, nükleer santral inşaları ve barajlar doğayı tehdit etmektedir. Toplantı ve yürüyüş hakkının, salgın bahanesiyle yasaklanarak hedef alındığı bir tarihsel süreç içindeyiz. Ezilenlerin mücadelesi tarihin her aşamasında saldırıya uğramıştır. Türk egemenlerinin saldırı politikaları Gezi’den bu yana her geçen gün artmaktadır. Özellikle kontrollü Fethullahçı darbeden bu yana politik mücadele önüne yasaklar getirilirken, doğanın ve yaşamın üzerindeki saldırganlık dizginsiz artırılmıştır. En küçük anayasal protesto hakkımız gasp edilmekte, toplum vicdanının ifadesi engellenmekte, doğaya yönelik yağmacılık devam etmektedir. Artan intihar oranları, şiddet ve yoksulluk üçgenindeki emekçi ve ötekileştirilen kesimlerin örgütlenmesi mücadelesine, komünist gençlik ve öğrenci hareketi seyirci kalmayacaktır!

Sosyalist Öğrenci Hareketi; sistemin tüm biçimlerine karşı, örgütlenme hedefinden uzak, politik vizyonu olmayan yaklaşımlarla değil; disiplinli, militan bir şekilde mücadelesini sürdürecek ve mücadele bayrağını yükseltecektir. Bu süreçte hareketimiz ile ilişkili her insanı mücadelenin parçası olmaya çağırıyoruz.

Egemenlere, kapitalistlere ve yabancılaşmış insanlara, paranın satın alamayacağı şeyler olduğunu gösterelim. Onlara haklarımızdan ve hukukumuzdan taviz vermeyeceğimizi, yaşamımıza sahip çıkıp mücadele edeceğimizi gösterelim. Kadın ve LGBTİ+ mücadelesinin ekolojiyle, sömürgeciliğin sınıf mücadelesiyle, her bir burjuva tasfiyeciliğin öteki ile bağını gösterecek ve yaşamın her alanında özgürlüğü, haklarımızı, yaşamı, insanı ve tüm canlıları savunacağız. Mücadelede tavizsiz ve ilkeli şekilde durmaya devam edeceğiz!

Kapitalizm öldürür, sosyalizm yaşatır!

Kapitalizme BAŞKALDIR!

Sosyalist Öğrenci Hareketi

You may also like