BAŞKALDIR!Yazılar

Kapitalizm Öldürür: Güvencesizliğe Ve Geleceksizliğe BAŞKALDIR!

0

Uzun eğitim döneminden sonra milyonlarca öğrenci ve mezun olmuş insan, KPSS yolu ile memurluk ve devlet kadrolarına girmeye çalışmaktadır. Fakat eğitim ve merkezi sınavlar, kadrolu iş için yeterli değildir. Tam bu noktada hukuk eğilip bükülerek, yıllarını eğitime harcamış insanların engellendiği çeşitli enstrümanlar oluşturulmuştur. Lise mezunlarının sınavlarına, ön lisans ve lisans mezunları sokulmamaktadır. Ön lisans kontenjanları için yapılacak KPSS’ye ön lisans mezunu olduğu halde, lisans düzeyi mezuniyeti olanlar sokulmamaktadır. Mülakat süreci üzerinden, devlet kurumları içinde AKP-MHP ittifakı ve mafyatik destekçileri kadrolaşmaktayken, muhalif kesimler de engellenmektedir. KHK üzerinde büyük bir muhalif kesim tasfiyesi yaşanmıştır. Kapitalist sistemin çarkları, kamu emekçileri üzerinden de kıyıma devam etmektedir. İş güvencesi gasp edilmiştir. Biz öğrenciler ve komünistler olarak bu sürece tepkisiz kalamayız. Çünkü bu tasfiye ve engellemeler, öğrencilerin mezuniyet sonrası en büyük sorunlarına dönüşmüştür. Ayrıca ailelerimiz ve dostlarımız başta olmak üzere çevremiz, bu hak gasplarından muzdarip işsiz veya iş güvencesiz emekçilerle sarılıdır. Bu nedenle, bu hak gaspına “Hayır!” diyoruz.

Lise diploması olmadan,  ön lisans veya lisanstan mezun olunamayacağını herkes bilir. Peki bu engellemenin hukuki gerekçesi nedir? Lise düzeyi KPSS’nin bu düzeyde bir eğitimi ölçeceği fakat daha ileri eğitim alan kişilerle, lise mezunları arasında adaletli olamayacağı gerekçe yapılmaktadır. Öncelikle sınavın amacı o memurluğa uygun kriterleri ölçmektir. Bu kriterlere uygun birinin değil; ön lisans, lisans mezunu olmasını yüksek lisans mezunu bile olmasında adaletsizlik olamaz. Bir diğer adaletsizlik ise insanların eğitim seviyesine uygun kadro alınmamasıdır. Her tarafından tarih fışkıran bir coğrafyada, hala arkeolog ve sanat tarihçileri işsiz ise; her tarafı deniz ve içinde büyük su havzaları olan ülkede, su ürünleri mezunları işsiz ise bu kapitalist sistemin işleyiş mantığının yaratmış olduğu adaletsizliktir. Tek vasıfları siyasetçi veya bürokrat çocuğu olanların gemiciklerle ticaret yaptığı, gümrük bakanı babanın bir gecede geçirdiği kota değişikliği ve vergi oranı değişikliği kararıyla evladının zengin edildiği bir sistemin mesuliyetini, emekçilerin taşıması beklenemez.

Özellikle özel sektörde iş güvencesi KHK’lar ile gasp edilmeye başlandı, bu durum ücretsiz izinlerle de derinleştirilmektedir. Özel sektörde full time veya part time çalışan büyük bir kitle, bugün işsizlik maaşı ile ekmeğe muhtaç bırakılmıştır. İşsizlik fonu ile burjuvaziyi palazlandıran sistem, emekçilerin sadece bir kısmının sorununu maaşlarının 3’de veya 4’de biri olan bir destekle karşılamaktadır. Özellikle hizmet sektöründe çalışan büyük bir kesim işsizliğe mahkum edilmektedir. Sistemin bütünlüklü olarak 15 günlük ülke geneli karantinayla sağlayabileceği tedbirler, zamana yayılarak salgının bütün topluma sirayet etmesi sağlanmış ve büyük bir nüfusun SGK üzerinde oluşturduğunu düşündükleri yükten kurtulma stratejileri izlenmiştir. Çok sayıda emekli, emekliliğe yakın kişiler veya sağlık sorunu yaşayan emekçilerin tasfiyesi ile SGK kar ettirilmekte ve bu parayı sermayenin palazlanmasına kanalize ettirmektedirler. Biz öğrencilere vaat edilen hayat tam da budur, sistemin işine yarayacak şekilde okullarda şekillendirilip sonrasında kalifiyeli köle olarak onlarca yıl emeğimizin sömürülmesi ve en sonunda mezarda verilecek bir emeklilik.

Bütün bu nedenlerle;

1) KPSS sınavlarına getirilen mezuniyet derecesi engellerinin kaldırılması için,

2) Mülakatın kaldırılması için,

3) Özel güvenlik soruşturması adı altında fişlemelerin kaldırılması ve yasaklanması için,

4) KHK mağduriyetinin giderilmesi ve iş güvencesinin sağlanması için,

5) Özel sektörde çalışan emekçilerin ücretsiz izinde maaşlarının devletçe ödenmesi için,

6) Emeklilik yaşının 50’ye ve pirim gününün 5000 güne indirilmesi için öğrenci hareketlerini ve halkımızı mücadeleye çağırıyoruz. Zulme, sömürüye, torpile, kadrolaşmaya, mezarda emekliliğe, ücretsiz izinlere, iş güvencesinin gaspına başkaldır!

Kapitalizm Öldürür Sosyalizm Yaşatır!

Güvencesizliğe Ve Geleceksizliğe Başkaldır!

Kapitalizme Başkaldır!

Sosyalist Öğrenci Hareketi

You may also like