BAŞKALDIR!Yazılar

Kadın üniversitelerine BAŞKALDIR!

0

Patriyarkal devlet, kadınları toplumsal yaşamdan soyutlamanın yollarını aramaya devam ediyor! Japon eğitim sisteminde “zarif, her istenileni yapan, kibar kadınlar” yetiştirmek amacı güden kadın üniversiteleri, Erdoğan’ın talimatı ile 2021 yılında kurulması hedefleniyor. Bu modeli örnek alan iktidar; dindar nesil hedefinin yanı sıra, itaatkar bir kadın toplamı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu durum; cinsiyetçi, erkek devletin kendini teşhiridir. Biz kadınlar; cinsiyete dayalı herhangi bir ayrımcılığı kabul etmiyor, kendimizi yaşamın her alanında var etmeye devam ediyoruz. Kurumsallaşmış cinsiyetçiliğe karşı toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Cinsiyet eşitsizliğine, asimilasyona, tek tipleştirmeye dayalı eğitim sistemini de YÖK’ü de erkek devleti de tanımıyoruz!

Patriyarkaya karşı mücadelemizde kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz!

You may also like