AlıntıYazılar

Jiyanê İbrahim Kaypakkaya

0

 Jîyana Wî Tekoşına Me Da Reber!

Rojbûn a İbrahim 1949 le gunde bajarê Çorum’e hat dînê bave wî ketkar kî belengaz bû dema ibo 23 salî bû dê û bawî wî ew ji hew qetîya bû.

Dibistana yekem le gunde Karamahmut, Ortakışla û Alacaköy xwende, piştê dibistane yekem şibu hevotina navend bi pere ket azmûne di azmûne da bi serkeft dibistana mamostayî Enqere Hasanoğlan dest şevborîn xwendênêkir. Dema yekem bi ramane şoreşgerî ra tekîldar bû. İbo lê wir dûxweyne di pirse û legerîn çêdike û di warê sîyasîda peşva diçe.

İbrahim KAYPAKKAYA ji ber peşketîna wîya sîyasî derdorin gunde tewayî Çorum’ê da te naskeran. Dema dibistana Hasanoğlan bi serkeftî qedan azmûna (İstanbul Çapa yükseköğretmen okulu)bi destkir û li wir dest bi xwendênêkir wê demê şoreşgerî bi bû perçekî wî.

Di demêkî kin da nawa xwendewana da di peşket şoreşgerekî lêkolînî, rexistinî, ket berçaw dîsa ti car tekîlî xwu gundîya ji hew qutnekir. Dema di çû gund bi xwura rojname, kowar û pûrtûk dibir gund. Ew bû sedama tomar kirin (fişlenme) polis.

İbrahim KAYPAKKAYA we deme hevalê xwo perwerdikir û xebatên rexistinê bi wandêda qebulkirin pişte wî Ramana Federasyona Klûba awakirin û reber hat hilbijartin. Di bind reberîya İbrahim da xwendewanen welatparez, şoreşker û ronekbîr lihemberî faşizmî hate rexistinkirin û yekîtîya wan hat xwestin. Ji ber we xebata wî ali kargerîya (yönetim) zaningahê mehkî ji zaningahê hate dûrxistin.

İbrahim KAYPAKKAYA li diji 6. Filo’ya Emerîka û yekşema bi xwîn diji wan bûyerali pêş dimeşîya, li gundû û fabrika xebatin rexistinî dikir.

1970’da tekoşîna karker û gundîya le diji sîstema faşîsta dijwar bû. Le ser berxwedana karker û gundîyan 1516 hezîrane gîşt hêrî qada bilind. Di wê tekoşîneda karkerin fabrika Demirdöküm, Sungurlar, Horoz Çivi… xebatkarin wan fabrika İbrahim nezda nasdikirin û yek şixo dihesibandin. Tekoşîna 15-16 hezîrane bû sedema wîya sîyaseta nû vedeme fêr(ders) derxistin û hita wedeme qû gredaye tewgera –PDA/TİİKP bû şiwê deme şûnda ji wê tewgere qêtîya.

1971’da bilin bûna tewgara karkeran dewleta faşîstan tirsand dewleta faşîst lehemberî tekoşîna karkeran 12 adarê destda ser sîstemê û pihêtkirî (sıkıyönetim) danezankir (ilan). Di wê demêda grev,meşîn girseyî, miting, hatin qedexekirin, kovarin şoreşgerî û girseyîn rexistinîhatin girtin dest bi neçîrvanîya şoreşgeran kirin bi hezeran şoreşger hat girtin bi dehan şoreşger hate kuştin. Di wê demêda dewleta faşîst li İbrahim digerîya.

İbo 1972’da revîzyonîstên TİİKP têkilîye xo qetan û TKP/ML awa kirinda reber tî kir.

İbrahim KAYPAKKAYA wê demê hêta têgertin, herama Malatya, Antep û Dersim tekoşîna şoreşgeriye di domîne.

İbrahim KAYPAKKAYA û havalen xo her dem zordestîya li ser gel danin ziman û pêşan(teshir)dikirin.

23 kanun 1973’da İbo, Ali Haydar, Süleyman, Muzzaffer û Hüseyin ji alîyen dewleta faşîst li Vartinikê hat dorbeçkirin di wê pewçûne da Ali Haydar Şehîd ket Muzzaffer, Süleyman û Hüseyin xelas bûn İbo ji birîndar xelas bû.

İbrahim KAYPAKKAYA bi hale xoye birîndar penc roj li wan gundan geriya. Roja penca gunde qû cû bû ji alîyen mamosteye gund hati bû îxbarkirin. Livir ji alîyen dewleta faşîst hêta qereqole bi nêgen pêxas li ser cemedê birin û xestin livir qetil bikin. Li mixabin İbrahim livir alîyen li rêxîstinda ti axaftin nekir. Wêdemê îşkenceyên herî mezin dît. Serê sîbatê pêşî birin Dersimê ji vir ji birin Harputê livir ji birin Amedê livir teslîmê serdozger Yaşar Değerli kirin. İbrahim livir jiber nexeşîyen xedar rakirin nexeşhaneya leşkerî. Celladen faşîst tûxwestin agahîyen rexistinî ji bigirin ji ber wî nedixwestin qû İbrahim bimre. Li ji ber xedarîyen nexweşiyen wî her dû lenge wî hate jikirin. Li disa ji İbo şiarîya herî bilind pêkanî ser da sir neda.Li ser İbrahim KAYPAKKAYA serê gulanê işkenceyîn ser wî kem bû wî jî got qey pirsiyarîyen li ser wî gediya û kagiz û pênus xwest û dest bi parastina xwu kir ve demê helbest diniwsîne.

…diçe..diçe, gelek leheng diçe.

Hundirê te da pir nine lawêkî tê hebe.

Eyy… ezmanê şîn ti zani bi êrdin reş.

Dil nakewê firaq

Di naw örs û çakûc hat pêjirandin

Hêrsa me qandin pêlin deryaye.

Şû bû dîtina bavê xo name dişine bavê wî dema nameya İbrahim KAYPAKKAYA digre gelek keyfxweş di be ji bû dîtina kure xo 19’de gulanê tê Amedê li faşîstên xunxar jî ber qû tû agayî ji İbrahim negir tûbûn İbrahim qetqil kirin.

İbrahim KAYPAKKAYA di îşkencehaneyên faşîstandan da destana berxwedanê nîşanê faşistan da,

 

İBO SER DA SİR NEDA!

 

(Kovara Stêrka Bolşewîk’te hatîyê jêgirtin.)

You may also like