Açıklamalar

Egemenler Savaş, Halklar Barış İstiyor!

0

Kapitalist-emperyalistler, egemenlik sahalarını genişletmek, rakiplerin alanını daraltmak ve dünya pazarlarını kendi denetimlerine almak için ticari, askeri, kültürel vs. araçları kullanarak kıyasıya mücadele etmektedirler.

Kapitalist-emperyalist devletler, paylaşım ve hegemonya eksenli yürüttükleri savaşlarla dünyayı felakete ve yoksulluğa sürüklemektedirler. Ortadoğu coğrafyası, kapitalist-emperyalist güçlerin mücadelesinin yoğunlaşarak askeri savaşların yaşandığı en önemli bölgedir.

Emperyalistler, çıkar çatışmalarının özünü gizlemekte ve yürütmüş oldukları pazar savaşlarını bölgedeki diktatörleri ortadan kaldırarak bölge haklarına demokrasi ve istikrar götürme kılıfıyla gerçekleştirmektedirler.

Yeryüzünü savaş alanına çeviren, milyonlarca insanı ve canlıyı katleden, insanları yersiz yurtsuzlaştıran emperyalist haydutların demokrasi maskesiyle gizlemeye çalıştıkları olgu sömürgeciliktir. Kapitalist-emperyalistler, iddia ettikleri gibi halkların çıkarlarını değil yalnızca kendi çıkarları ve kazançlarını gözetirler. Onların demokrasi palavralarının özü sömürgeciliktir.

Kapitalist-emperyalistlerin, dünyada ve bölgemizde yürüttükleri savaşlar halklarımızın çıkarına değildir.

Suriye’nin İdlib kentinde T.C. Devleti’nin ve diğer sömürgeci güçlerin yürütmüş oldukları savaşlar emekçi halklara ölüm, açlık ve yersiz yurtsuzlaşmadan başka bir seçenek sunmamaktadır. Halkların bedeni, emeği ve kanı üzerinden tezgahlanan savaşı reddediyoruz.

Bununla beraber egemenler göçmenleri daima kirli pazarlıkların birer kozu olarak kullanmıştır. Bugün yeniden görüyoruz ki işgal saldırılarında AB-ABD’den beklediği ekonomik ve askeri desteği alamayan Türk egemenleri, sınırları açarak göçmenleri, can güvenliklerini hiçe sayarak, Ege Denizi’nde ölüme göndermektedir. Türk egemenleri, göçmenleri AB-ABD emperyalistleriyle olan çelişkilerinde birer silah olarak kullanırken, AB egemenleri de Kıta Avrupası’na girmeye çalışan göçmenlere her türlü insanlık dışı muamelede bulunmakta, şiddet uygulayarak bu göçü engellemeye çalışmaktadır. Ortadoğu halklarına demokrasi öğütleyen egemenlerin esasta ne denli demokrat olduklarını göçmenlere karşı tavırlarından okuyabiliriz.

Sosyalist Öğrenci Hareketi olarak sömürgeci siyaseti reddediyor, emperyalistlerin ve bölgedeki sömürgeci devletlerin savaş siyasetine karşı barış mücadelesini savunuyoruz. Türk, Kürt, Arap vb. bütün halkların savaşa değil barışa ve tam hak eşitliği noktasında kardeşliğe ihtiyaçları vardır. Bizler biliyoruz ki, mutlak barış, huzur ve özgürlük başta Ortadoğu olmak üzere tüm yerküreyi kana bulayan kapitalist-emperyalist sistemin topyekûn ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Yani halklara barış, huzur ve özgürlük getirebilecek tek alternatif sosyalizmdir. Sosyalist Öğrenci Hareketi olarak emperyalist savaşlara karşı barış mücadelesi bayrağını yükseltiyoruz ve halklarımızı barış mücadelesine katılmaya davet ediyoruz.

Kahrolsun Emperyalizm ve Sömürgecilik

Egemenler Savaş, Halklar Barış İstiyor!

-Sosyalist Öğrenci Hareketi

You may also like