KolektiftenYazılar

Devrimci İnşa Süreci ve Görevlerimiz

0

Yoldaşlar yeni bir faaliyet gerçekliği ve sorumlulukla karşı karşıyayız. Bir önceki dönemimizde SMF içinde yoldaşlık ve iki çizgi mücadelesi perspektifi ile hakkımızı ve hukukumuzu savunduk. Fakat istenmeyen bir şekilde tüm çözüm, ifade ve faaliyet kapıları kapatıldı. Netice itibari ile istemediğimiz şekilde de olsa bu mesele çözülmüş ve taraflar açısından kapanmıştır. Önümüzdeki faaliyetin gündemi kurumsal inşanın görevleri ve ihtiyaçlarına göre şekillenmeli ve bu duruma uygun olarak seferber olmalıyız. İşte bu noktada geçmiş tartışmalara ve ayrılık tartışmalarına girmenin bizim için bir faydası olmayacaktır. Kurumsal toparlanma ve çözüm amaçlı olan tartışmalarımızın kendisi yeni gerçeklikte ihtiyaç olmaktan çıkmıştır. Bu gerçeklikten hareketle de yeni gerçekliğimizin sorumluluklarına sarılarak kolektif ihtiyaçlara göre şekillenmemiz zorunludur.

Her bir komite ve komisyonumuz alan faaliyetini disiplinli bir biçimde yürütmeli, raporlarını oluşturmalı, örgütlenmesini yapmalı ve eğitim çalışmalarına yoğunlaşmalıdır. Siyasetimizin odağında ihtiyaçlarımız, görevlerimiz ve gündemlerimiz olmalıdır. Her bir komite genel olarak bu süreçte alan faaliyetini aksatmadan yürütmeli, sistem ve iktidar karşıtı muhalefet çizgisini esas almalıdır. Devrime hizmet etmek her bir örgütsel birimin üzerine düşeni yapması ile anlamlı hale gelir. Öncelikle, alanda faaliyetin ihtiyacının karşılanması diğer alanlarla uyumlu örgütsel inşayı mümkün hale getirir. Aksi halde görev paylaşımı, komite isimleri anlamlarını yitirir. Bu noktada sisteme karşı devrimci yaklaşımın pratikte gerçekleştirilmesi esas olandır.

Dost güçlerle ve özellikle bu süreçte SMF ile açığa çıkacak tartışmaların devrim mücadelesinde üstlendiğimiz ana sorumlulukların önüne geçmemesi inşa sürecimiz için önemlidir. Devrimci güçlerin dağınık hali toplumsal mücadeledeki pozisyonlarının ne yazık ki zayıf kalmasına sebebiyet veriyor.  Toplumun üzerinde kurulu olan sistemin zulüm çarkına karşı sesimizi yükseltip siyasetimizi halkla bütünleştirmek ve ileri kitle ile bütünleşmek öncelikli görevdir.

Her bir birimimiz açısından ikinci görevi ise, eğitim çalışmaları ve iç tartışma süreçlerinin doğru bir biçimde yürütülmesiyle kurultay gündemlerimize uyum sağlanmasıdır. Bu çalışmalarımızı yaparken halka açık iç tartışma kanalları yaratarak her bir yoldaşımızın kurultay gündemlerine katılımını, önerilerinin genele ulaştırılmasını ve toplantılardan önce bu tartışma zemininde esaslı ifadenin sağlanması oldukça önemlidir. İşte bu hususta raporların yazılması, eleştirilerin ortaya koyulması, gündemlere dair fikirlerin beyan edilmesi zorunludur.

Faaliyet tarzımızı oportünist ve ekonomist hattan ayıran en temel yön mülkiyetçi sisteme bütünsel alternatifi oluşturma halidir. Yani tüm birimler emek mücadelesi, feminizm, ekoloji, sömürgecilik, emperyalizm, demokrasi vs. tartışmalarında da kurumsal hattımıza uygun mücadele yürütmelidir. Öğrencinin öğrenci sorunlarına, kadın hareketinin kadın sorununa, ezilen ulus çalışmalarının sömürgeciliğe, ekoloji mücadelesinin ekoloji meselelerine sıkışıp kalması katıksız oportünizm olacaktır. Bu alanlarda var olan güçlerden bizi ayırt eden şey komünist olmamız ise bütünlüklü olarak mülkiyetçi topluma karşı komünist siyaseti uygulayabilmeliyiz. Bu noktada faaliyet alanlarımızda ortaya çıkan ilişkiler diğer birimlerimizin faaliyetini beslemeli ve uyum sağlamalıdır.

Bizleri komünist bir seçenek yapacak olan şey mağduriyetler ve mağduriyet dili değil, sisteme karşı ortaya koyacağımız örgütlü bilinç ve mücadele hattımızdır. Bütün bu nedenlerden ötürü örgütlenelim, Devrimci İnşa Kurultayı’na ve faaliyete yoğunlaşalım, mücadeleye hizmet edelim. Çözüm dinamiği kalmayan meselelerin tartışılmasından uzak duralım.

BİRLİK-MÜCADELE-BİRLİK

Eğitim, Denetim ve Disiplin Komitesi

You may also like