Açıklamalar

Dersim’de 3 Yoldaşımızın Gözaltına Alınmasına Dair Açıklama

0

Egemenlerin devrimcilere saldırıları devam ediyor. Komünist önder İbrahim Kaypakkaya’yının Amed zindanlarında 90 günlük direniş sonucunda katledilmesinin 47. yılı için çalışma yapan Sosyalist Öğrenci Hareketi üyesi 3 yoldaşımız Dersim’de gözaltına alındı.

Bundan tam 47 yıl önce İbrahim’i katleden devletin, bugün devrimcilere saldırması şaşırtıcı değildir. Yıllardır İbrahim’in adını ananları gözaltına alan, tutuklayan, 18 Mayıs’larda tertiplenen tüm basın açıklaması ve anmalara saldıran devletin Kaypakkaya korkusu, onun ihtilalci özünden gelmektedir. Kaypakkaya’nın adı karşısında tir tir titreyen egemenler, Kaypakkaya’nın yoldaşlarını gözaltılarla, tutuklamalarla baskı altına alamayacaklarını da gayet iyi bilirler.

Yüzyıllardır egemenlerin saldırısı altında olan, her türlü saldırıya karşı büyük bir kahramanlıkla direnen Dersim halkı ve yoldaşları, dağlarında özgürlük türküleri yazan İbrahim Kaypakkaya’yı ne olursa olsun anacak, yaşatacaktır. Buradan bir kere daha sesleniyoruz: Ant olsun ki adını, şan olsun ki andını yaşatacağız!

Yoldaşlarımızın astıktan sonra gözaltına alındıkları pankart aslında durumu gayet iyi anlatıyor. “Zindanlarda Tattırdık Yenilgilerin En Hasını!”

Kaypakkaya’nın yoldaşları egemenlere her daim yeni yeni yenilgiler tattırmaya devam edecektir.

Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz!

Gözaltına alınan yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın!

İbrahim Kaypakkaya Ölümsüzdür!

-Sosyalist Öğrenci Hareketi

You may also like