ÇeviriYazılar

ÇEVİRİ | Paris Komünü Sanatçılar Federasyonu Manifestosu

0

1871 Paris Komünü’nün 150. yılında Sosyalist Öğrenci Hareketi Çeviri Kolektifi olarak Paris Komünü Sanatçılar Manifestosunu çevirdik. Paris Komünü 150 yıldır bizlere yol göstermeye devam ediyor.

Sanatçılar Meclisi

Dün saat ikide, Komün’ün izniyle Sayın Courbet’in getirdiği sanatçıların buluşması, Tıp Fakültesi’nin büyük dershanesinde gerçekleşti. Salon kesinlikle doluydu ve tüm sanatlar fazlasıyla temsil ediliyordu. Ressamlar arasında Messrs Feyen-Perrin ve Héreau’yu gördük; heykeltıraşlar arasında, Messrs Moulin ve Delaplanche; karikatüristler arasında Bertall; gravür temsili Bay Michelin; ve eleştiri Bay Philippe Burty – birçok mimar ve süslemeci. Dört yüzden fazla kişiden oluşan bir meclis…

Sayın Courbet başkanlık ediyor, yardımcıları Messrs Moulin ve Pottier. İkincisi, her şeyden önce, bir hazırlık komitesi tarafından hazırlanan ve kendisi tarafından düzenlenen bir raporu okudu. Bu çok ilginç belge, çağdaş sanatın ihtiyaçlarının ve kaderlerinin gerçekten yüksek mülahazalarını içeriyordu.

Sanatçılara yalnızca ilgi alanlarının yönetimini emanet edin.

Alt komitenin raporunun ruhuna hakim gibi görünen bu fikirdi. Mesele, Paris’te eserlerini sergileyen herkesi bu başlık altında içeren bir Parisli sanatçılar federasyonu kurma sorunuydu.

* * *

Paris Sanatçılar Federasyonu

Parisli sanatçılar, Komünal Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalarak bir federasyon kurdular.

Tüm sanatsal zekaların bu birleşiminin temelleri:

“Sanatın, tüm hükümet denetiminden ve tüm ayrıcalıklardan bağımsız olarak özgürce yayılması.”

“Federasyonun tüm üyeleri arasında hak eşitliği.”

“Her sanatçının bağımsızlığı ve saygınlığı, sanatçıların evrensel oy hakkı ile seçilen bir komitenin oluşturulmasıyla herkesin koruması altına alındı.” Bu komite dayanışma bağlarını güçlendirdi ve eylem birliğini sağladı.

Komitenin oluşumu

Komite, çeşitli fakülteleri temsil eden 47 üyeden oluşmaktadır:

16 ressam;
10 heykeltıraş;
5 mimar;
6 gravür; veYanlışlıkla endüstriyel sanatlar olarak adlandırılan süsleme sanatları temsil eden 10 üye.
Liste sistemiyle ve gizli oylamayla atandılar.

Sanatçı olarak konumlarını -işlerinin şöhreti ya da bir sergici kartıyla ya da iki sponsor sanatçının yazılı onayıyla- kanıtlayan her iki cinsiyetten vatandaşlar oylamaya katılma hakkına sahipti.

Komite üyeleri bir yıl için seçildi.

Görev süresinin sona ermesi üzerine, komitenin gizli oyu ile belirlenen on beş üye, ertesi yıl görevde kalacaktır; diğer otuz iki üye değiştirilecek.

Giden üyeler ancak bir yıl arayla tekrar seçilebilirler.

Geri çağırma hakkı, görevini yerine getirmeyen üyeye karşı kullanılabilir. Bu geri çağırma, talep yapıldıktan bir ay sonra ve – genel kurulda oylanırsa – seçmenlerin üçte ikisinin çoğunluğu ile açıklanabilir.

Yetki oluşturma

Sanatçılar tarafından sanat dünyasının bu hükümetinin misyonu:

Geçmişin hazinelerini korumak;
Günümüzün tüm unsurlarını uygulamak ve aydınlatmak ve
Geleceği eğitim yoluyla yeniden oluşturmak.
Anıtlar, müzeler.
Sanatsal açıdan anıtlar, müzeler ve özel şahıslara ait olmayan sanat eserlerinin galerileri, koleksiyonları ve kitaplıklarını içeren Paris kuruluşları, komitenin saklama ve idari denetimine verilmiştir.

Onların bakımını yapacak, koruyacak ve ayarlayacak ve planları, envanterleri, indeksleri ve katalogları tamamlayacak.

Çalışmaları teşvik etmek ve ziyaretçilerin merakını gidermek için bunları halkın hizmetine sunacaktır.

Binaların korunma durumunu not edecek, acil onarımları gösterecek ve Komün’e çalışmalarını sık sık anlatacak.

Yeteneklerini inceledikten ve ahlaklarını sorguladıktan sonra, bu kuruluşların hizmet ihtiyaçlarını temin etmek ve daha sonra konuşulacak sergiler için yöneticiler, bir sekreter, arşivciler ve bekçiler atayacaktır.

Sergiler

Komite, Paris’te yer alan toplumsal, ulusal ve uluslararası sergiler düzenleyecek.

Paris’te yapılmayan ulusal ve uluslararası sergiler için Parisli sanatçıların çıkarlarından sorumlu bir komisyon görevlendirecek.

Yalnızca yazarları tarafından imzalanmış çalışmaları, orijinal kreasyonları veya bir sanattan diğerine yapılan tercümeleri, örneğin gravürleri, resimlerine, vb izin verilecek.

Gerçek yaratıcının yerine editörün veya üreticinin adını değiştirme eğiliminde olan tüm paralı sergileri kesinlikle reddeder.

Ödül verilmedi.

Komün tarafından yaptırılan sıradan eserler, tüm katılımcıların oylarının belirleyeceği sanatçılar arasında dağıtılacak.

Olağanüstü eserler yarışmaya sunulacaktır.

Eğitim

Komite, öğretmenlerin yarışma yoluyla atandığı ilk ve meslek okullarında çizim ve modelleme öğretimini denetleyecek; çekici, mantıklı yöntemlerin uygulanmasını teşvik eder; modelleri damgalar; ve aralarından daha yaratıcı bir ruhun açığa çıktığı konuları tasarlar ve çalışmaların masrafları Komün tarafından tamamlanmalıdır.

Estetik, tarih ve sanat felsefesi üzerine konferanslar için yüksek öğrenim için geniş salonların inşasını teşvik eder ve teşvik eder.

Tanıtım

Officiel des arts adlı bir tanıtım organı oluşturacaktır.

Komitenin kontrolü ve sorumluluğu altında, bu dergi sanat dünyasına ilişkin etkinlikler ve sanatçılar için faydalı bilgiler yayınlayacaktır.

Komitenin çalışmalarının hesaplarını, toplantı tutanaklarını, makbuz ve harcama bütçesini, ışık getiren ve düzeni hazırlayan tüm istatistiksel çalışmaları yayınlayacak.

Estetik üzerine denemelere ayrılan edebiyat bölümü, tüm görüşlere ve tüm sistemlere açık tarafsız bir alan olacak.

İlerici, bağımsız, ağırbaşlı ve samimi Officiel des arts, yenilenmemizin en ciddi ifadesi olacak.

Tahkim

Sanatla ilgili tüm ihtilaflı anlaşmazlıklar için, komite – ilgili tarafların (sanatçılar veya diğerleri) talebi üzerine – uzlaştırıcı hakemler atayacaktır.

İlke ve genel ilgi konularında, komite bir hakem konseyi oluşturacak ve kararlara eklenecektir.

Bireysel girişimKomite, tüm vatandaşları, bir amaç olarak sanatın ilerlemesini, sanatçıların ahlaki veya entelektüel özgürleşmesini veya partilerinin maddi gelişimini gösteren tüm önerileri, projeleri, raporları ve görüşleri göndermeye davet eder.

Komün’e bunun bir hesabını verecek ve mümkün olduğuna karar verdiği her şeye manevi desteğini ve işbirliğini ödünç verecektir.

Kamuoyunu, tüm ilerleme girişimlerini onaylamaya çağırır ve bu önerilere Officiel des arts‘ın tanıtımını verir.

Son olarak komite, sözle, kalemle, kurşun kalemle, başyapıtların popüler reprodüksiyonuyla ve bolca yayılabilen ve Fransa’daki en mütevazı köylerin belediye binalarında sergilenebilen akıllı ve düzenleyici imgeler aracılığıyla çalışacaktır. Yenilenmemize, komünal zenginliğin açılışına, geleceğin ihtişamına ve Evrensel Cumhuriyet’e doğru.

Paris Komünü Sanatçılar Federasyonu 1871

You may also like