ÇeviriYazılar

ÇEVİRİ | Paris Komünü Manifestosu

0

1871 Paris Komünü’nün 150. yılında Sosyalist Öğrenci Hareketi Çeviri Kolektifi olarak Paris Komünarlarının manifestosunu çevirdik. Paris Komünü 150 yıldır bizlere yol göstermeye devam ediyor.

Fransız Halkına:
Fransız kanının akmasına sebep olmuş kuşatma ve bombardımanın dehşetiyle, Paris’i yeniden tehdit eden acılı ve korkunç çatışmada kardeşlerimiz, çocuklarımız ve eşlerimiz bağışlanmaz, gülle ve tüfek atışları altında ezilir; kamuoyunun bölünmemesi ve ulusal bilincin şaşırmış hale gelmemesi gerekmektedir.

Paris ve tüm ulus gerçekleştirilmekte olan devrimin doğasını, nedenini ve amacını bilmelidir. Son olarak, sadece Fransa’ya ihanet edip Paris’i yabancılara teslim ettikten sonra ölümlerin, acıların ve talihsizliklerin sorumluluğu, körü körüne ve acımasız bir inatla vatana ihanetlerin, suçların çifte tanıklığının, cumhuriyete karşı olmanın ve büyük şehrin özgürlüğünün yıkımının peşine düşenlere düşüyor.

Komün, Paris halkının, Versay’da oturan siyasetçiler tarafından yanlış anlaşılan, bilinmeyen ve iftira atılan 18 Mart hareketinin karakterini tanımlama, onaylama ve belirleme yükümlülüğüne sahiptir.

Bir kez daha Paris, mücadeleleri ve fedakarlıklarıyla, entelektüel, ahlaki, idari ve ekonomik yenilenmesi, ihtişamı ve refahı yoluyla hazırladığı tüm Fransa coğrafyası için çalışıyor ve acı çekiyor.

Ne istiyor?

Halkın hakları ve toplumun normal ve özgür gelişimi ile uyumlu tek yönetim biçimi olan cumhuriyetin tanınması ve pekiştirilmesi.

Komünün mutlak özerkliği, Fransa’daki tüm bölgelere yayıldı, her Fransız’a insan, yurttaş ve üretici olarak becerilerini ve yeteneklerini kullanabileceği tam haklarını sağladı.

Komünün özerkliğinin tek sınırı, birliği Fransız birliğini güvence altına alacak olan sözleşmeye bağlı tüm komünler için eşit özerklik hakkı olmalıdır.

Komünün içkin hakları şunlardır:

Komünal bütçeler, gelirler ve harcamalar hakkında oylama; vergilerin tespiti ve dağıtımı; kamu hizmetlerinin yönü; hakimiyetinin, iç polisinin ve eğitiminin organizasyonu; komüne ait malların idaresi.

Hakim ve komünal görevlilerin seçimi veya rekabeti ile yapılan seçimin yanı sıra daimi kontrol ve iptal hakkı.

Bireysel özgürlüğün ve vicdan özgürlüğünün mutlak garantisi.

Vatandaşların, fikirlerinin özgürce tezahürü yoluyla toplumsal işlere kalıcı müdahalesi, çıkarlarının özgürce savunulması, Komün tarafından bu tezahürlere verilen garantilerle, tek başına bu hakkın özgür ve adil kullanımını denetlemek; toplayıp tanıtmak ve güvence altına almakla yükümlüdür.

Kentsel savunma teşkilatı ve şeflerini seçen ve tek başına şehirdeki düzenin korunmasını izleyen Ulusal Muhafızlar teşkilatı üzerinde hakları vardır.

Paris, elbette, büyük merkezi yönetimde -federe Komünlerin delegasyonunda- aynı ilkelerin gerçekleştirilmesini ve uygulanmasını bulmak koşuluyla yerel bir garanti olarak farklı hiçbir şey istemiyor.

Ancak özerkliğinin bir unsuru olarak ve hareket özgürlüğünden yararlanarak, sınırları içinde halkın istediği idari ve ekonomik reformları uygulama hakkını saklı tutar; öğretim, üretim, mübadele ve güveni geliştirmek ve yaymak için gerekli kurumları yaratmak; anın ihtiyaçlarına, ilgililerin isteklerine ve deneyimin sağladığı gerçeklere uygun olarak gücü ve mülkiyeti evrenselleştirmek.

Düşmanlarımız, Paris’i kendi iradesini veya ulusun geri kalanına üstünlüğünü empoze etmek ve diğer komünlerin bağımsızlığına ve egemenliğine gerçek bir saldırı olacak bir diktatörlük numarası yapmakla suçlarken kendilerini veya ülkenin geri kalanını kandırıyorlar.

Eski Fransa’nın dört bir yanından federasyon partisine (Fête de la Fédération) koşan atalarımızın alkışlarıyla, Paris’i Devrim’in oluşturduğu Fransız birliğini yok etmekle suçlarken, kendilerini veya ülkenin geri kalanını kandırıyorlar.

Bugüne kadar İmparatorluğun bize dayattığı birlik, monarşi veya parlamentarizm, akılsız, keyfi veya külfetli merkezileşmeden başka bir şey değildir.

Paris’in istediği gibi, siyasi birlik, tüm yerel girişimlerin gönüllü birlikteliğidir, ortak bir amaç doğrultusunda tüm bireysel enerjilerin kendiliğinden ve özgürce kullanılmasıdır: herkesin refahı, özgürlüğü ve güvenliği.

Paris’in istediği gibi, siyasi birlik, tüm yerel girişimlerin gönüllü birlikteliğidir, ortak bir amaç doğrultusunda tüm bireysel enerjilerin kendiliğinden ve özgürce kullanılmasıdır ve temel amaç herkesin refahı, özgürlüğü ve güvenliğidir.

Halkın inisiyatifiyle 18 Mart’ta başlayan toplumsal devrim, deneysel, pozitif, bilimsel siyasetin yeni bir dönemini başlatıyor.

Proletaryanın köleliğini ve Anavatan’a talihsizliklerini ve felaketlerini borçlu olduğu sömürünün, spekülasyonun, tekellerin ve ayrıcalıkların, militarizmin ve fonksiyonalizmin, eski yönetimsel ve ruhban dünyasının sonuna geldik.

Yalanlar ve iftiralarla kandırılan bu sevgili ve büyük ülkenin güvence altına alınmasına izin verin! Paris ve Versay arasındaki kavga, aldatıcı tavizlerle sona erdirilemeyenlerden biridir. Sondan şüphe edilemez. Ulusal Muhafızların yılmaz bir enerjiyle sürdürdüğü zafer, fikre ve doğruya gidecek.

Fransa’ya sesleniyoruz.

Paris’in cesaret kadar sükunete sahip olduğu, düzeni coşkulu bir enerjiyle desteklediği, enerji kadar akılla kendini feda ettiği, yalnızca herkesin özgürlüğüne ve ihtişamına bağlılıkla silahlandığı Paris’ten uyarı: Fransa, bu kanlı çatışmayı durdurun!

Karşı konulamaz iradesinin ciddi tezahürü yoluyla Versay’ı etkisiz hale getirmek Fransa’ya kalmıştır.

İşgallerimizden yararlanmaya çağrılanlar, çabalarımızla dayanışma içinde kendini ilan etsin. Bu savaştaki müttefikimiz, ancak komünal fikrin zaferiyle veya Paris’in yıkılmasıyla yok olabilir.

Bizlerin Paris vatandaşları için misyonu, tarihi aydınlatanların en büyüğü ve en verimli olanı olan modern devrimi başarmaktır.

Savaşmak ve kazanmak bizim yükümlülüğümüzdür.

19 Nisan 1871, Paris Komünü.

 

You may also like