Author: Editor

Açıklamalar

Devrimci Demokrat Kamuoyuna!

Bölme; İlkesel Temelde, Komünist Mücadelede Birleş! Yoldaşlar, uzun bir süredir Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) içerisinde kendilerine, devrimci mücadeleye, yoldaşlarına ve halka yabancılaşan anlayışın ...
BAŞKALDIR!

Başka Bir Eğitim İçin BAŞKALDIR!

Kapitalist sistemin artı değer sömürüsü ve sınırsız kar güdüsüne dayalı işleyiş mantığı yaşamdaki her şeyi metalaştırıyor. Kapitalizm; emeği, eğitimi, bilimi, sanatı, güzelliği, imajı ...