Açıklamalar

AÇIKLAMA | Ovacık Doğal Tüketim Kooperatifi’ni işçi düşmanı pratikleri terk etmeye çağırıyoruz!

0

3 Nisan günü “Devrimci Demokrat Kamuoyuna!” başlığıyla yayınladığımız, SMF içerisinde cereyan eden tasfiye, eril şiddet, tahakküm, taciz olaylarını teşhir ettiğimiz ve Devrimci Olağanüstü Kurultay çağrısı yaptığımız açıklamamızın ardından Ovacık Doğal Tüketim Kooperatifi’ne emek veren dört yoldaşımız Ovacık Doğal Tüketim Kooperatifi tarafından telefonla aranarak işten atılmıştır. 

Dört Ovacık Doğal emekçisini temsilen seçilen bir işçi temsilcisi işten atmalara ilişkin kooperatif başkanıyla bir telefon görüşmesi yaparak bu işçi düşmanı pratiği derhal sona erdirmeye çağırmış, kooperatif başkanı ise kararın kesin olduğunu deklare etmiştir. Bu sebeple kamuoyuna açık bir çağrı yapmak bizler açısından zorunluluğa dönüşmüştür.

Bin bir emekle yaratılan değerleri rant alanına çeviren, emek siyaseti yürüttüğünü iddia eden patronlar toplamının bu işçi düşmanı pratiği, siyasi düşüncelerinden, sendikal mücadelelerinden dolayı işçileri fişleyen, haklarını gasp eden burjuva egemen pratik ile aynıdır. Kooperatifi şirket gibi yöneten, proleter aklın yerine burjuva aklı tayin edenlere karşı mücadelemiz, sisteme karşı yürütülen bir mücadeledir.

Ovacık Doğal Tüketim Kooperatifi’ni derhal bu işçi düşmanı pratiği terk etmeye, kooperatif emekçilerini ve tüm emek örgütlerini bu işçi düşmanı pratiğe tavır almaya çağırıyoruz!

İşten Atılan Ovacık Doğal İşçileri

You may also like