Açıklamalar

AÇIKLAMA | HDP Yalnız Değildir!

0

Türk egemenlik sisteminin ezilen ulus ve milliyetlere dönük inkar ve imha siyaseti HDP’yi kapatma davasının açılması ve HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesiyle sürüyor.

AKP-MHP-Vatan Partisi’nin başını çektiği “Cumhur İttifakı” şoven ve milliyetçi bir yaklaşım üzerinden iç ve dış politikadaki saldırganlığını günden güne büyütüyor. Erdoğan ve AKP, devlet erkini fethetmenin yarattığı avantajları kullanarak muhalif güçleri ezme politikası izliyor. Siyaseti dizayn etme amaçlı yargının sopasını muhaliflere karşı kullanan iktidar ve ortakları gelinen aşamada uzun süredir gündemde tuttukları HDP’nin kapatılması hamlesini gerçekleştirdi.

Ekonomik ve siyasal krizlerle sıkışan Türk egemen sınıfları, milliyetçi ve şoven siyaseti devreye sokarak ekonomik ve siyasal krizin yarattığı hoşnutsuzluğu absorbe etme gayesindeler. İşçi ve emekçilerin hayat pahalılığı nedeniyle geçinemedikleri ve işsizliğin toplumun büyük bölümünün gerçekliğine dönüştüğü şartlarda Kürt düşmanlığının kullanışlı bir argüman olduğu Türkiye’nin siyasal yaşamında tecrübeyle sabittir.

Türkiye dış politikada da saldırgan ve yayılmacı bir siyaset izliyor. Ortadoğu, Kürdistan, Akdeniz, Afrika, Balkanlar ve Kafkasya’da hamleler yapan Türk egemen sınıfları arzu ettikleri “başarı”yı yakalayamadı. Uluslararası alanda tecrit olan Türkiye’nin şimdilik Katar’dan başka dostu kalmadı.

Ekonomik ve siyasal krizin yarattığı yönetememe krizi, iç politikada iktidarın hak ve özgürlükler talebinde bulunan bütün kesimlerin faşist siyasal yöntemlerle bastırılmasına sebebiyet veriyor. İşçi ve emekçiler, öğrenciler, kadınlar, LGBTİ+’lar, ezilen ulus ve milliyetlerin özgürlük ve hak arama istemleri, faşist Türk siyasal sistemi tarafından zorla bastırılıyor.

Türk egemen sınıfları, Kürt ulusunun haklı ve meşru mücadelesini bastırma amaçlı ekonomik, siyasal, askeri ve kültürel politikalarının bir devamı niteliğinde olan HDP’nin kapatılma davası, Kürt ulusunun iradesini yok sayma ve siyasal imhanın daha güçlü bir şekilde devreye sokulması anlamına geliyor. HDP belediyelerine atanan kayyumlar, milletvekilliklerin düşürülmesi ve Kürt Ulusal Hareketi’ni tasfiye amaçlı geliştirilen askeri operasyonlar Türk egemenlik sisteminin sömürgeci karakterinin yansımasıdır.

Türk egemenlik sisteminin sömürgeci ve faşist siyasetinin meşru bir zemini yoktur. Türk egemen sınıflarının Kürt ulusu ve tüm ezilen toplumsal kesimlere dönük yürüttüğü imha ve tasfiye sürecine karşı komünist öğrencilerin sorumluluğun farkında olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Sömürgeciliğe, şovenizme, faşizme karşı her alanda mücadeleyi büyütmenin sorumluluğuyla BAŞKALDIRIYORUZ!

Sömürgeciliğe ve faşizme BAŞKALDIR!
Türk egemenlik sistemine BAŞKALDIR!
Yaşasın halkların tam hak eşitliği mücadelesi!
Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

Sosyalist Öğrenci Hareketi

You may also like