Açıklamalar

AÇIKLAMA | Dersim Tertelesi’ni Unutmayacağız!

0

Türk egemenlik sistemi, 4 Mayıs 1937’de Bakanlar Kurulu kararıyla soykırım hareketi düzenledi. Dersim’de yaşananlar ve açığa çıkan soykırım durumu, sisteminin ulus devlet mantığı ve sömürgeci karakteriyle ilişkiliydi. Türkiye’de siyasal sistem, ezilen ulus ve milliyetlerin inkarı ve imhası üzerine kurulu olduğundan coğrafyamızda birçok ulus ve milliyet faşist diktatörlük tarafından gadre maruz bırakıldı.

Türk egemen sınıflarının Bakanlar Kurulu kararıyla 1937’de başlattığı imha süreci 1938 yılında tam bir soykırıma dönüştü. Türk Devleti’nin tek adamı konumunda olan faşist lider Mustafa Kemal ölümüne kadar ülkeyi demir yumrukla yönetti. Bahsi geçen tarihsel süreçte en demokratik hakların bile esamesi Türkiye’de okunmuyordu. Her türlü demokratik talep askeri faşist diktatörlük tarafından yok sayılıyordu ve faşist diktatörlüğün politikalarına itiraz edenler en sert biçimde cezalandırılıyordu. Faşist diktatörlüğün, üzerinde yükseldiği ulus devlet anlayışı ezilen ulus ve milliyetlere yönelik oldukça katı politikaları geliştirilmesine neden oldu. Tek devlet, tek millet, tek din, tek dil ve tek ulus mantığı üzerinden kendisini var eden sistem, tekçi siyaseti yaşamın bütün alanlarında hiçbir esneklik göstermeden uyguladı. Ezilen ulus ve milliyetlerin ana dili, kültürü ve varlıkları tekçi siyasete uygun olarak yasaklandı. Zorla kültürleme politikasıyla ezilen ulus ve milliyetlerin milli benliklerini yitirmelerini sağlamak Türkiye’deki tekçi siyasetin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Bu politikaları reddeden ulus ve milliyetler, askeri faşist diktatörlüğün orduları tarafından katliamlara ve soykırımlara maruz bırakıldılar. Kürtler, Ermeniler, Pontus Rumları, Asuriler, Keldaniler, Ezidiler ve diğer halklar katliam ve soykırım siyasetine sürekli maruz bırakıldılar. 4 Mayıs Dersim Tertelesi, siyasal sisteminin katliamcı ve soykırımcı geleneğinin yansımasıdır.

Dersim’de yaşanan soykırımın üzerinden seneler geçmiş olsa da sistemin tekçi ve sömürgeci anlayışında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Günümüzde de ezilen ulus ve milliyetlerin benlikleri ve anadilleri yok sayılarak inkar ve imha süreci derinleştirilerek sürdürülüyor. Geçmişte yaşanan katliamlarla ve soykırımlarla herhangi bir yüzleşme süreci yaşanmıyor. Katliamlar ve soykırımlar gündeme geldiğinde ise inkar siyaseti devreye sokuluyor. Tarihi katliamlar ve soykırımlarla dolu olan Türkiye Cumhuriyeti, içerisinde yaşadığımız tarihsel kesitte de bu politikalarını hız kesmeden sürdürüyor. Günümüzde Dersim’de inkar ve imha siyaseti daha da derinleşmiş bulunuyor. Hes projeleri ve kalekollarla Kürdistan ve Dersim coğrafyası yok edilmeye çalışılıyor. Kültürel haklar yok sayılarak Türkleştirme politikaları izleniyor. Dersim halkının inancı yok sayılıyor. Cemaatler eliyle izlenen politikalarla Türk- İslam sentezi geleneği üzerine kurulu sistem kuvvetlendirilmek isteniyor. Dersim il, ilçe ve köylerinin adlarının iadesi yapılmıyor ve Türkleştirme siyaseti olabildiğince sürdürülüyor.

Türk egemen sınıflarının geçmişten günümüze kadar uyguladığı imha ve inkar siyaseti coğrafyamızda büyük acıların yaşanmasına sebep oldu. 4 Mayıs Dersim Tertelesi’nin üzerinden 84 yıl geçti. Bu soykırımın sorumlusu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti arşivleri saklamaya devam ediyor, Dersim isminin iadesini reddediyor. Sürgünler, kayıplar ve evlatlık alınan insanların listesi gizleniyor. Seyit Rıza ve yoldaşlarının mezar yerleri açıklanmıyor. Faşist Türk Devleti Dersim Soykırımını inkar ederek unutturmaya çalışıyor ancak Dersim Halkı aradan 84 yıl geçmiş olsa da geçmişini, değerlerini ve soykırım sürecinde katledilen binlerce insanını unutmuyor ve unutturmuyor.

Türkiye ve Kürdistan’da sistemin bütününe karşı mücadele sorumluluğunun komünist ve devrimcilere yüklediği misyonun bilincinde olarak, faşist diktatörlüğe karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Türk sömürgeciliği ile kesin bir hesaplaşma yaşanmaksızın Türkiye ve Kürdistan’da yaşayan ulusların ve milliyetlerin tam hak eşitliği ve kendi geleceklerini belirlemeleri olanaklı görünmüyor.

Türk şovenizmi ve milliyetçiliği üzerine inşa edilen sömürgeci zulüm sistemi, Dersim soykırımının ve coğrafyamızda yaşanan nice katliam ve soykırımın sorumlusudur.

4 Mayıs, Dersim 38 Tertelesi olarak kabul edilsin!
Arşivler açılsın ve devlet katliamla yüzleşsin!
Dersim ismi iade edilsin ve Dersim halkından özür dilensin!
Sürgünlerin, kayıpların ve evlatlık verilenlerin xlisteleri açıklansın!
Seyit Rıza ve yoldaşlarının mezar yerleri açıklansın!
Munzur’da baraj ve maden projeleri iptal edilsin!

Ezilen Ulus ve Milliyetler Komitesi

You may also like