Açıklamalar

AÇIKLAMA | Ermeni Soykırımı’nı Unutmadık!

0

Sınıflı toplumlar tarihi, katliam ve soykırımlar tarihidir. Tarih boyunca birçok ulus, milliyet, etnisite katliam, pogrom ve soykırımlara maruz bırakıldı. Sömürgecilik, ilhak, işgal, yağma, zorla kültürleme sınıflı toplumlar tarihinin olmazsa olmazıdır. Sınıflı toplumlar ortadan kalkmadığı sürece savaş, katliam, soykırım ve pogromlar ezilen ulus ve milliyetlerin üzerine çökecektir.

24 Nisan 1915 tarihiyle sembolleşen soykırım esasen çok daha öncelere dayanır. Henüz 1800’lü yılların sonlarında esasta Ermeniler olmak üzere gayrimüslimlere yönelik katliamlara başlandı. 1909 Adana Ermeni Pogromu ile 1915’in tatbikatı yapıldı. 1915’e gelindiğinde İttihat ve Terakki tarafından 1 milyondan fazla Ermeni, 100 binden fazla Ezidi, 500 bini aşkın Süryani/Asuri, Keldani, Nasturi soykırıma maruz bırakıldı. Katledilen Ermeni, Süryani/Asuri, Keldani, Nasturi ve Ezidiler toplu mezarlara gömüldü. Kalanı ise sürgüne yollandı. Gayrimüslimlerin tüm malları yağmalandı, birçok kadın ve çocuk alıkonularak cinsel saldırılara maruz bırakıldı.

Osmanlı devletinin burjuva hükumeti ulusalcı ve Turancı söylevlerle Türkleri motive ederken, İslam kardeşliğini de bu soykırımlarda araç edindi. Kürt ve Arap kardeşlerini bu soykırım ve sömürgeci savaşa ortak ederken, Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın finansal yükünü de soykırımlar üzerinden yağmalanan mallarla çözme yoluna gitti. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın bu ekonomik yükü, soykırıma maruz bırakılan ulus ve milliyetlerin mülkiyet ve sermaye birikimleri ile çözüldü. Alman savaş kurmayları da bu soykırım sürecinde aktif rol oynadı. Bu soykırımların cumhuriyet dönemindeki deneyimlerinin toplamını, Nazilerin uyguladığı soykırım süreçlerinde görmek mümkündür.

Gayrimüslim ulus ve milliyetlere yöneltilen bu soykırımlar ulus devletin inşasının bir parçasıdır. T.C. devleti bu soykırımlar üzerinden inşa edilmiş, ulusal sermaye yağmalanan gayrimüslim malları ve sermayesi üzerinden kuruldu. Türk egemenlik sisteminin inşası için tertiplenen soykırımlar 1915’le kalmadı, 19 Mayıs 1919 Pontus Rum Soykırımı, Küçük Asya Rum Soykırımı ile devam etti. Trakya, Anadolu ve Mezopotamya tamamen gayrimüslimlerden arındırıldı, bugün Kürt ulusuna yönelik yürütülen soykırımların da pratik sermayesi oluşturuldu.

Batı Ermenistan Ermenileri başta olmak üzere Süryani/Asuri, Keldani, Nasturi, Pontus ve Küçük Asya Rumlarına yönelik soykırımlarla hesaplaşmak devrimciler açısından bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun ön şartı resmî tarihten ve Türk egemenlik sisteminden kopuştur. Soykırımlardan biri veya birkaçını görmezden gelen anlayış, yaşamı egemenlerin cephesinden okuyan anlayıştır. Dolayısıyla devrimci değildir.

Türkiye ve Kürdistanlı komünistlerin görevi soykırımlarla yüzleşmek, tarihi ezilenin yerinden okumak, enternasyonal mücadeleyi yükseltmek ve soykırıma maruz bırakılan ulus ve milliyetlerin taleplerini yüksek sesle haykırmaktır.

Ermeni, Süryani/Asuri, Keldani, Nasturi, Ezidi, Rum Soykırımları tanınsın!

Ezilen ulus ve milliyetlerin yağmalanan malları geri verilsin!

Talan edilen ibadethane ve yapılar restore edilip kullanıma açılsın!

Sürgüne gönderilenlerin geri dönüşü için çalışmalar başlatılsın!

1915 Utanç Müzesi kurulsun!

Soykırım arşivleri açılsın!

Toplu mezarlar açıklansın!

Anadilde eğitim hakkı tanınsın!

Ezilen Ulus ve Milliyetler Komitesi

You may also like